Lihtne tunnistus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Matteuse 5:13-16

Nõnda paistku teiegi valgus inimestele, et nad teie häid tegusid nähes ülistaksid teie Isa, kes on taevas. (Matteuse 5:16)

Seoses karjäärinõustaja tööga keskkoolis, tegin kord ettekande positiivse suhtumise tähtsusest töökohal. Üks õpilane esitas korraga ootamatu küsimuse. Ta ütles, et on märganud minu positiivset eluhoiakut ja tahtis nüüd teada, millega ma seda seletan. Vastasin ühe sõnaga: “Jeesus!” Meil on võimalus Issandale au tuua igas olukorras. Meie käitumine puudutab iga inimest, kellega elus kohtume. Kristlaste eesõigus on näidata Jumala valgust selles pimedas maailmas. See võib näida vahel ületamatult raske, kuid me ei tee midagi üksinda. Issand on meiega. Oleme Kristuse esindajad suheldes õpilastega, kaastöölistega, teenindajatega ja paljude teiste inimestega. Ka lihtne naeratus või sõbralik sõna võib avada ukse usu jagamiseks ligimesega. Vahest pakume mõnele inimesele kogu päeva jooksul ainsana heatahtlikku suhtumist. Meil on alati põhjust naeratada ja jagada selle rõõmu põhjust teistega.

Nikki Dyess (Alabama, USA)

PALVE:
Armas Issand, tänu Sinu armastuse eest. Aita tuua igal päeval Sinule au suhete läbi kaasinimestega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Positiivsus peegeldab Jumala valgust.

PALVE TULIPUNKT:
KESKKOOLIDE ÕPETAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.