Usk ja teod

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 18:9-14

Sest nii nagu ihu ilma vaimuta on surnud, nõnda on surnud ka usk ilma tegudeta. (Jaakobuse 2:26)

Keskkooli ajal olin oma vanemast vennast raskem ja füüsiliselt tugevam. Pidasin seda oma eeliseks tema ees, kuid tegelikkus osutus teistsuguseks. Kord otsustasime omavahel aias maadluses mõõtu võtta ja mina jäin vennale kolmel korral alla. Vennal oli midagi sellist, mis minul puudus. See lugu meenus mulle seoses hiljuti kuuldud jutlusega tõelise usu olemusest. Usk pole üksnes väljapoole näitamiseks, vaid tegude tegemiseks. See eeldab sõnakuulelikkust Jumala sõnale ja kasvab Pühakirja, palve, jumalateenistuse ja teenimistöö kaudu. Pealiskaudne usk ei suuda elu väljakutsetega toime tulla. Tõeline usk, mis toetub Jumala tõotustele ja väele, suudab võita raskusi, liigutada mägesid ja anda lootust.

Cassius Rhue (Lõuna-Carolina, USA)

PALVE:
Hea Jumal, kasvata meis tõelist usku, et võiksime raskustes seisma jääda. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usk on rajatud sõnakuulelikkusele.

PALVE TULIPUNKT:
MEIE VENNAD JA ÕED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.