Hea sõnum

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 1:4-8

Minge siis, tehke jüngriteks kõik rahvad, ristides neid Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. (Matteuse 28:19)

Meditsiinikoolis õppides käisin korrapäraselt kirikus, kuid minu toanaaber ei teadnud Jumala kohta suurt midagi. Siiski pakkus talle huvi Piibel, mis lebas mu öökapil. Vahel hakkas ta Jeesuse ja kristliku usu kohta küsima just siis, kui olin süvenenud õppetöösse. See oli vahel häiriv, kuid ma mõistsin, et saan sel viisil oma usku paremini jagada. Siis lugesin Luuka evangeeliumist Jeesuse sõnu: „Nõnda on kirjutatud, et Messias pidi kannatama ja kolmandal päeval üles tõusma surnuist. Ja tema nimel peab kuulutatama meeleparandust pattude andeksandmiseks kõigi rahvaste seas, alates Jeruusalemmast.“ (Lk 24:46-47) See kirjakoht aitas mul mõista oma ülesannet. Õppetöö polnud mu ainus eesmärk, minu osaks oli ka jutlustada ja evangeeliumi kuulutada. Pärast seda äratundmist hakkasin oma toakaaslasele rohkem Jeesusest rääkima ning viimaks sai temast ustav kristlane. Mul on hea meel, et panin tähele Kristuse õpetust ja otsustasin oma usku tookord jagada.

Lillian Saldaña Campos (Havanna, Kuuba)

PALVE:
Hea Jumal, juhi meid tagasi õigele rajale, kui kaotame silmist eesmärgi. Julgusta meid jagama head sõnumit. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan näha kaasinimesi Jumala silme läbi.

PALVE TULIPUNKT:
MEDITSIINITUDENGID

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.