Lepitus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege 1. Moosese raamat 33:1-10

Aga Eesav jooksis temale vastu ja süleles teda, langes temale kaela ja suudles teda; ja nad nutsid. (1. Moosese raamat 33:4)

Eesavil oli kuhjaga põhjust venna peale viha pidada. Jaakob oli temalt pettusega varastanud esmasünniõiguse (1Ms 27:1-41) ja nüüd toimus nende dramaatiline kohtumine. Kättemaksu asemel andestas Eesav talle osaks saanud ülekohtu. Jeesuse tähendamissõna kadunud pojast räägib andestavast isast, kes võtab poja perekonda tagasi (lk 15:11-32). Mõlemad lood räägivad armastusest ja andestusest, mis toob lepituse. Lennujaamas võib vahel näha inimesi üksteist pisarsilmil embamas. Kas nad tervitavad mõnd kadunud poega või mõnd Jaakobit? Selles maailmas on palju lagunenud inimsuhteid, kuid kannatuse taustal särab eredalt Jumala armastus. Piiblis on palju viiteid lepitusele, eelkõige Jeesuse Kristuse ohvrisurma läbi. Apostel Paulus ütleb, et meid on Kristuse läbi lepitatud (2Kr 5:18). Jumala armastuse ja Püha Vaimu väe läbi suudame andeks paluda ja andeks anda, sest oleme ise kogenud Looja armastust.

Anthony Lang (New South Wales, Austraalia)

PALVE:
Taevane isa, õpeta meid armastama ligimesi Sinu väe läbi. Anna meile lepituse vaimu, et suudaksime andestada ja andeks paluda. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Millised suhted vajavad parandamist?

PALVE TULIPUNKT:
KATKENUD SUHTED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.