Jõululaupäev

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 1:26-37

Usk on loodetava tõelisus, nähtamatute asjade tõendus. (Heebrealastele 11:1)

Meie troopilises kliimas on kaks aastaaega – kuum aeg ja jahe aeg. Suvekuumuses hoiame oma kiriku aknad alati lahti, kuid jõuluajal peame arvestama tugeva tuule ja vihmaga. Kord oli kirikusaalis sedavõrd tugev tuuletõmbus, et meil oli raske protsessiooni ajal küünlaid põlemas hoida. Aeg-ajalt pidin paluma naabril mu küünal uuesti süüdata. Jeesuse sünd sümboliseerib lootust, mis pärast pikka ootamist viimaks täitub. Küünlasüütamise protsessioon jõulukirikus tähendab minu jaoks otsust hoida elavana usku ja lootust selles ebakindlas maailmas. Vahel väsime palvevastuseid oodates ja tegelikkus ei vasta alati meie ootustele, kuid alati saame kinnitatud Pühakirjast ja kaaskristlaste palvetest, mis meid julgustavad ja aitavad lootuse leeki elavana hoida.

Juita Kartini (Jakarta, Indoneesia)

PALVE:
Kõigeväeline Jumal, tänu Sulle Jeesuse Kristuse eest. Aita meil hoida südames elavana rahu ja lootust. Palvetagem Jeesuse õpetatud sõnadega: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!”(Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala sõna tugevdab mu usku.

PALVE TULIPUNKT:
LOOTUSE KAOTANUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.