Õppimine

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 20:24-29

Aga viimaks, olge kõik üksmeelsed, kaastundlikud, vennalikud, halastajad, alandlikud. (1. Peetruse 3:8)

Loeng oli pikk ja igav ning üks mu kaaslane hakkas tüdinult nihelema. Vaheajal seletas ta mulle, et ta ei suuda õppida vaid kuulates, vaid tahaks ka näha, katsuda ja oma teisi meeli kasutada, et uusi teadmisi saada. Ta nimetas ennast eksperimentaalseks õppijaks. Sellisena kirjeldab Johannese evangeelium jünger Toomast. Traditsiooniliselt peetakse teda kahtlejaks, kuid tema jaoks võis tõene olla vaid selline informatsioon, mida kinnitasid tema erinevad meeled. Teiste jüngrite jutt ei pruukinud olla usaldusväärne. Toomas sai kindla teadmise Jeesuse ülestõusmise kohta kuulmise, nägemise ja katsumise kaudu. Kristlikku sõnumit on ka tänapäeval vahel raske jälgida, kui jutlus ei paku midagi meie teistele meeltele. Seepärast on oluline kasutada vahel visuaalseid vahendeid ja muidugi osaleda armulaual. Pühapäevakoolide õpetajad on juba ammu mõistnud käelise tegevuse tähtsust. Kui arvestame inimeste erinevustega, jõuame evangeeliumiga palju suurema hulga inimesteni.

Mary Hunt Webb (New Mexico, USA)

PALVE:
Armas Issand, aita meid mõista inimeste erinevusi õppimisel ja hea sõnumi mõistmisel. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal kõnetab kõiki meie meeli.

PALVE TULIPUNKT:
ÕPILASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.