Meie väärtused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 5:1-11

Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. (Efeslastele 5:1-2)

Avaliku elu tegelased saavad palju meedia tähelepanu, olgu seoses saavutuste või isikliku eluga. Nii on nad pidevalt kõigi silme all, nagu tähed taevas või linn mäe peal. Kuna kristlased on minu kodumaal vähemusgrupp, pannakse ka neid sageli tähele. Nii koolis, töökohal kui kogukonnas laiemalt märgatakse tavaliselt kristlikke väärtusi – ligimesearmastust sõnas ja teos. Vahel on see raske, sest inimeste suhtumine võib olla ka vaenulik. Pühakirja igapäevane lugemine annab mulle kindluse selles, et iga minu sõna ja tegu määrab ära selle, kas minu Jumala nimi väärib inimeste silmis austust.

Juita Kartini (Jakarta, Indoneesia)

PALVE:
Kõigeväeline Jumal, aita peegeldada Sinu armastust kaasinimestele nii sõnas kui teos. Palvetagem Jeesuse õpetatud sõnadega: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.]“ (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Austan oma tegudega Jumalat.

PALVE TULIPUNKT:
VÄHEMUSGRUPID MINU MAAL

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.