Risti tähendus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 5:6-11

Nii ei ole nüüd enam mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses on vabastanud su patu ja surma seadusest. (Roomlastele 8:1-2)

Pärast vanaduspuhkusele jäämist olen võtnud teoloogilises seminaris igal aastal ühe ainekursuse. Olen seda teinud juba kaheksa aastat. Minu eesmärgiks pole kõrghariduse saamine, vaid vaimulik kasvamine. Kui sõbrad küsisid, mida õppimine on mulle andnud, oskasin nimetada mitmeid olulisi usulisi aspekte: olen õppinud Piiblit õigesti lugema ja tõlgendama; Jeesuse eeskuju tundmine on teinud mind alandlikumaks; tudengite kogukonnas elamine ja teenimine on aidanud mõista Kristuse Ihu olemust ja mis kõige olulisem – olen hakanud mõistma Kristuse risti tõelist tähendust. See, mis toimus Kolgatal, on meile toonud igavese elu, mis on Jumala arm. Lisaks sellele on rist inimkonna pöördepunkt, kus Jumal ise sekkus meie saatusesse ja sõlmis uue lepingu kogu looduga. Patt ja surm said võidetud. Pühakiri räägib sellest, mina usun ja tunnistan seda. Mida enam sellele mõtlen, seda hämmastavam on minu jaoks Jumala arm.

John D. Bown (Minnesota, USA)

PALVE:
Taevane Isa, tänu Sinu Poja Jeesuse eest. Aita meid jagada head sõnumit kõigi inimestega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Mis aitab mul usus kasvada?

PALVE TULIPUNKT:
SEMINARI ÜLIÕPILASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.