Elujõud

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Galaatlastele 6:1-5

Kandke üksteise koormaid, nõnda te täidate Kristuse seadust. (Galaatlastele 6:2)

Ühel päikeselisel pärastlõunal olin oma pojaga jalutamas kodulähedases metsas. Me märkasime üht vana puud, mille tüves oli suur õõnsus. Sellistes tüvedes elavad sageli väikeloomad, kuid too oli tühi. Meid pani imestama puu elujõud, sest tüvi näis olevat seest täiesti tühi, kuid püsis siiski püsti. Vahel on nii ka inimestega, kes näivad väliselt tugevad, kuid on sisimas väga katki. Ühel pühapäeval kutsus pastor meid üles palvetama koos mõne läheduses istuva inimesega. Kuna olin vahel vestelnud minu kõrval istuva naisega, küsisin tema palvesoovide kohta. Naine ütles, et on väga mures oma suhte pärast tütrega. Ilmselt valmistas see talle suurt hingevalu. Inimesed, kellega suhtleme, võivad vahel osutuda õõnsateks tüvedeks, mis ei pruugi kaua vastu pidada. Mul on harva olnud juhust sellises olukorras inimesi mõista ja aidata, aga samal viisil olen ka ise oma haavatavust teiste eest peitnud. Jumal oma armastuses julgustab meid heitma pilku nii iseenda kui teiste sisemusse, et paranemine saaks alata.

Susan Wakefield Dal Porto (Illinois, USA)

PALVE:
Armas Jumal, aita meid kanda üksteise koormaid ja olla avatud ligimeste muredele. Aita meid teadvustada ja jagada kaasinimestega ka isiklikke koormaid. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal ootab, et jagaksin oma muresid teistega.

PALVE TULIPUNKT:
VAIKSELT KANNATAVAD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.