Julgustavad sõnumid

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 11:19-30

Kui ta [Barnabas] pärale jõudis ja nägi Jumala armu, sai ta rõõmsaks ja julgustas kõiki jääma kindlameelselt Issanda omaks. (Apostlite teod 11:23)

Minu kaastööline kristlikus teenistuses on Greg, kes armastab jätta meie töölaudadele julgustavaid sõnumeid: näiteks Usalda Issandat!, Teed head tööd!, Oled minu palvetes! Gregi soov teiste usku kinnitada viis mu mõtted Barnabasele, kes oli apostel Pauluse kaaslane. Barnabas oskas inimesi julgustada. Kui Jeruusalemma kogudus kuulis paganate pöördumisest Antiookias, siis saadeti just Barnabas neid juhendama. Barnabas rõõmustas nende suure usu üle ning õhutas pöördunuid „jääma kindlameelselt Issanda omaks“. Barnabase teenistus kinnitas paganate usku ja inspireeris neid kutsuma teisi Kristust järgima. Kristuse Ihu vajab julgustajaid, sest usuteed käia pole kerge ja ette tuleb raskusi ning takistusi. Meie usk püsib siis, kui seda toetavad kaaskristlased. Kuidas saab Jumal kasutada meid ligimeste julgustamisel?

Wayne Greenawalt (Illinois, USA)

PALVE:
Armas Issand, tänu Sulle julgustajate eest meie elus. Näite meile, keda saaksime omalt poolt täna aidata. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kuidas saan kedagi julgustada?

PALVE TULIPUNKT:
TÖÖKAASLASED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.