Meie kaitse

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 4:35-41

Tema laotas pilve nende katteks ja tule valgustama ööd. (Psalm 105:39)

2016. aasta suvel tabas meie piirkonda torm, mis jättis endast maha hävingu. Ka meie kodumaja kaotas katuse ja vajas põhjalikku taastamist. Tormikahjustused olid paljudele masendavad ja see oli raske aeg kogu meie kogukonnale. Meie rahvale annavad turvatunde just majaseinad ja katused pea kohal. Jumal pole tõotanud meile kerget elu, kuid ta on lubanud meid kaitsta keerulistel aegadel. Kui jüngrid jäid tormi kätte, valdas neid hirm, kuid tänu Jeesuse kohalolule sai rahu taastatud. Meil pole vaja kahelda, et Jumal on ka meiega igas elutormis. Tema katab meid sellistel aegadel.

Jim Machuku (Manzini, Eswatini kuningriik)

PALVE:
Armas Jumal, täname Sind, et katad me elu ja valgustad me teed. Palvetagem Jeesuse eeskujul: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usaldan end Jumala hoolde keset tormi.

PALVE TULIPUNKT:
TORMIKAHJUDE KÕRVALDAJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.