Ühine keel

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 2:1-13

Pärast seda ma kuulsin otsekui suure rahvahulga valju häälekõma taevast hüüdmas: „Halleluuja! Pääste ja kirkus ja vägi on meie Jumalal!“ (Johannese ilmutus 19:1)

Halleluuja on hüüe, millega väljendatakse rõõmu ja tänu – eelkõige Jumalale. Seda sõna ei tõlgita. Kogu maailma kristlased kasutavad seda algsel kujul, et väljendada oma ülevaid tundeid. Mul oli kord võimalus osaleda Etioopia õigeusklike laulatusel, mis viidi läbi kohalikus keeles. Minu jaoks oli liturgias tuttav üksnes sõna „Halleluuja“, mida kasutas preester ja kordas kogudus. Ka mina ühinesin selle rõõmsa hüüdega. On imeline tajuda kõigi kristlaste lausa perekondlikku osadust, kui koos Jumalat tänatakse. Meie emakeel võib olla erinev, kuid rõõmus tänu on meil kõigi seesama, mida väljendab sõna „Halleluuja“.

Funmi Afolabi (Maryland, USA)

PALVE:
Hea Jumal, me täname Sind ustavuse eest. Aita meid kohelda kõiki Sinu lapsi kui vendi ja õdesid. Halleluuja! Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumala kiitus ühendab kristlasi.

PALVE TULIPUNKT:
TÄNULIKKUS MINU USUKOGUKONNALE

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.