Advendiaja teine pühapäev

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Jesaja 9:1-7

„Au olgu Jumalale kõrges ja maa peal rahu, inimestest hea meel!” (Luuka 2:14)

Kasvasin üles Sri Lankal, kus jõulud on ühtviisi tähtsad erinevat usku inimestele. Inglite kuulutus Luuka evangeeliumis oli ju mõeldud kõigile inimestele (Lk 2:14). Jõuluajal kõlab kutse ja hea sõnum Jeesuse sünni kohta kõigile, kes on valmis kuulama. Vana Testamendi prohvet Jesaja kuulutas Messia tulekut ette ja Matteuse evangeelium meenutab seda meile (Mt 1:23). Jeesus on Immaanuel – Jumal on meiega. Tänasel ajal omab see sõnum erilist kaalu. Eriti just ärevatel aegadel peaksime keskenduma Jumala olemusele, loodule ja pühadusele. Tema on meiega nii rõõmus kui mures, nii rikkuses kui vaesuses, nii öösel kui päeval. Ta toob rõõmu, leevendab valu, lepitab ja annab rahu. Ta on alati meiega.

S. Thevanesan (New York, USA)

PALVE:
Igavene Jumal, täname Sind Immaanueli eest, kelle läbi on meile tulnud igavene rahu. Aita näha pühal jõuluajal Sinu tööd selles maailmas. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Püüan jõuluajal leida ühtsust ligimestega.

PALVE TULIPUNKT:
ET JÕULUD ÜHENDAKS KÕIKI INIMESI

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.