Paastuaja neljas pühapäev

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Apostlite teod 16:1-5

Sina siis, mu poeg, saa vägevaks armus, mis on Kristuses Jeesuses! (2. Timoteosele 2:1)

Pauluse elu oli tähelepanuväärne, mida iseloomustasid tema dramaatiline pöördumine kristlasi taga kiusanud variserist algkoguduse juhiks, tema julgus vastaste ees, paljud kirjad ja vääramatu usk Jeesusesse Kristusesse. Nagu ta kirjutas filiplastele: “Jah, mulle on elamine Kristus ja suremine kasu!” (Fl 1:21). Osalesin hiljuti piiblitunnis, mis käsitles Pauluse kirju Timoteosele. Seal selgus oluline tahk tema erakordses elus – see, kuidas ta juhendas oma noort kaaslast Timoteost. Võime ette kujutada, mida kõike Paulus Timoteosele mitmel misjonireisil õpetas. Kui nüüd lähenes Pauluse elu lõpp, jättis ta kõrvale isiklikud vajadused ja võttis aega Timoteose julgustamiseks. Ta kutsus teda üles jääma truuks evangeeliumi sõnumile, nagu Paulus seda ise oli teinud. Pauluse ja Timoteose suhe on hea õppetund meile kõigile. Me kõik teame nooremaid inimesi, keda saaksime usuteel juhendada. Pauluse elu on meile hea meeldetuletus võimaluse kohta julgustada ja varustada neid, kes järgivad Kristust.

John D. Bown (Minnesota, USA)

PALVE:
Taevane Isa, tänu Sulle Jeesuse Kristuse eest. Aita meil jagada seda andi teiste inimestega ja julgustada neid nende usuteel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Kelle usku saan täna kinnitada?

PALVE TULIPUNKT:
NOORED MINU KOGUKONNAS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.