Ülestõusmispüha

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese evangeelium 20:1-9

Maarja Magdaleena tuli hauale nädala esimese päeva varahommikul, kui oli alles pime, ja nägi, et kivi oli haualt ära tõstetud. (Johannese evangeelium 20:1)

Ühel ülestõusmispühal jutlustas meie pastor Johannese evangeeliumi 20. peatüki põhjal. Jeesuse ülestõusmise loost jäi mulle meelde üks fraas: „kui oli alles pime“. Meil oli tol ajal raske eluperiood, kuna meie teismeline poeg oli vajumas allakäigu teele. Meie olukord tundus lootusetu ja me ei näinud väljapääsu. Kuigi Jeesuse haua juures valitses veel pimedus, oli Jumal juba tegutsemas. Kivi oli ära veeretatud ja meie Issand oli surnuist üles tõusnud. Ajal, mil meie peres valitses kurbus, tajusin Püha Vaimu märguannet, kes juba töötas meie poja elus. Tol ülestõusmispühal said meie usk ja lootus uuendatud. On imeline teada, et Jumal kõnetab meid kõige pimedamal ajal ning täidab meid ülestõusmise lootusega.

Jeff Evans (Texas, USA)

PALVE:
Taevane Isa, tänu Sulle lootusrikaste lugude eest Pühakirjas, eriti Jeesuse ülestõusmise kirjelduse eest. Aita meid usaldada seda elavat lootust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal töötab ka siis, kui me seda ei taju.

PALVE TULIPUNKT:
LASTE PÄRAST MURETSEVAD VANEMAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.