Varjatud panus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 16:21-27

Mida te iial teete, seda tehke kogu hingest, nõnda nagu Issandale ja mitte nagu inimestele. (Koloslastele 3:23)

Meie perekonnas on olnud aktiivseid kristlikke töötegijaid mitmes põlvkonnas. Seal leidub pastoreid, misjonäre, kristlike organisatsioonide töötajaid ja vabatahtlikke. Ka mina olen olnud vabatahtlik, aga praegu pean ennast kristlikuks kirjanikuks. Olen teinud põhjalikku uurimistööd, lugenud ja kirjutanud. Kuna minu töö toimub üksinduses, võib mõni arvata, et ma kirikutööd enam ei tee. Paulus viitab oma kirjades inimestele, kelle töö pole teistele nähtav. Tänases tekstis ta nimetab mõnda neist. Esimene neist on Foibe (Rm 16:1), aga minu tähelepanu on köitnud Tertius, kes kirjutab: „Mina, Tertius, kes ma selle kirja olen kirjutanud, tervitan teid Issandas!“ (Rm 16:22) Tema tegi oma tööd tagaplaanil. Me võime vahel unustada, et mitte kõigi panus pole üldsusele nähtav, ometi on see vajalik hea sõnumi levitamiseks.

Mary Hunt Webb (New Mexico, USA)

PALVE:
Armuline Jumal, tänu Sulle kõigi eest, kelle töö evangeeliumi kuulutamisel pole meile nähtav. Kinnita neile, et nende panus on vajalik ja tähtis. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jumal teab minu panust.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KELLE PANUS ON VARJATUD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.