Õige tee

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Jesaja 30:19-21

Ja su kõrvad kuulevad sõna, mis su tagant ütleb, kui te kaldute paremale või vasakule: „See on tee, käige seda!” (Jesaja 30:21)

Mul on halb suunataju ja ma olen ära eksinud nii haiglakoridorides kui külateedel. Kui olen mitu korda valesti pööranud, siis pean tavaliselt tuldud teed tagasi minema. Orienteerumise teeb raskemaks see, et mu tähelepanu köidavad mitteolulised asjad, mitte kasulikud teeviidad ja liiklusmärgid. Vahel käib see meie vaimuliku teekonna kohta. Sellel tuleb ette palju segajaid ning Jumala märguanded võivad jääda märkamata. Õnneks on meil alati võimalik teadlikult Jumala juhtimist otsida, et õigel teel püsida. Selleks on abi piiblilugemisest, palvetamisest ja jumalateenistusel osalemisest. Vaimulikuks kasvuks on oluline ka osadus teiste kristlastega. Prohvet Jesaja kinnitab, et Jumala sõna kuuleb see, kes oma kõrvad avab. Jumal on tõotanud meid alati juhtida.

Melanie S. Fretz (Pennsylvania, USA)

PALVE:
Hea Jumal, oleme tänulikud tõotuse eest juhtida meid Hea Karjasena. Palvetagem Jeesuse sõnadega: “Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Panen täna tähele Jumala juhatust.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KES VAJAVAD ÜHENDUST JUMALAGA

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.