Eestpalved

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Johannese 17:20-25

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest…. See on hea ja meeldiv Jumala, meie Päästja silmis, kes tahab, et kõik inimesed pääseksid ja tuleksid tõe tundmisele. (1. Timoteose 2:1-4)

Minu töölaual on gloobus, mille ma kord päevas pöörlema panen. Hetke pärast peatan gloobuse sõrmega ja vaatan, millisele maailmajaole, riigile ja linnale sõrm sattus. Seejärel palvetan selle paiga inimeste ja nende kodumaa pärast. Sellest on saanud tähendusrikas harjumus, mis kinnitab tõsiasja, et palveid ei takista riigipiirid. Ma palun, et Jumal päästaks, uuendaks vaimulikult ja õnnistaks rahvaid, keda ma ei tunne. Olen kindel, et Jumal paneb tähele ka minu väikeselt Kariibi mere saarelt läkitatud alandlikke palveid, mis võivad muuta üksikinimeste, perede ja ühiskondade saatust. Johannese evangeliumist loeme, et Jeesus palvetab oma järgijate eest (Jh 17:9). Meie ülesanne on teha sedasama.

Julianis Báez Pichardo (Dominikaani Vabariik)

PALVE:
Kõigi rahvaste Jumal, tänu Sinu Poja eest, kes õpetab meid palvetama. Aita meid ustavalt palvetada üksteise eest. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Eestpalved ühendavad kristlasi.

PALVE TULIPUNKT:
INIMESTE VAJADUSED MUJAL MAAILMAS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.