Tähendused

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Psalm 119:12-18

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. (Psalm 119:105)

Olen kristlik kirjanik ja tean, kui oluline on tekstide toimetamine. Varem arvasin, et piisab kirjutatud materjali ühekordsest läbilugemisest, kuid selles ma eksisin. Korduval lugemisel olen leidnud üha uusi toimetamist vajavaid kohti. Sama käib piiblilugemise kohta. Korduval lugemisel olen märganud aina uusi tähendusi, mida varem ei osanud tähele panna. Sama kirjakohta lugedes olen tajunud, et “need on igal hommikul uued” (Nl 3:23). Sama tekst võib pakkuda ülelugemisel uusi mõtteid ja õnnistusi. Ma toimetan oma kirjutisi korduvalt üle ja loen ka Piiblit võimalikult palju, et leida uusi tähendusi. Pühakiri on ammendamatu allikas tarkuse, rahu ja usukindluse ammutamiseks.

Ken Claar (Idaho, USA)

PALVE:
Hea Issand, aita meid mõista ja armastada Pühakirja. Jeesuse nimel. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Leian Pühakirjast iga päev uusi tähendusi.

PALVE TULIPUNKT:
KANNATLIKKUS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.