Haavatavus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 14:27-31 ja Markuse 14:66-72

Ja kohe laulis kukk teist korda. Ja Peetrusele tuli meelde lause, mis Jeesus oli talle öelnud: „Enne kui kukk kaks korda laulab, salgad sina mu kolm korda ära!” Ja ta puhkes nutma. (Markuse 14:72)

Lugesin hiljuti ühe rahvusvaheliselt tuntud jutlustaja, pastori ja kirjaniku elulugu. Mind hämmastas tema edu, aga ka see, kui ausalt ta oma vigadest kirjutab. Autor tunnistab, et paljud eksimused teenimistöös olid põhjustatud uhkusest ja kogemuste puudumisest. Peetrus salgas Jeesuse ära kolm korda, kuigi oli vandunud teda kaitsta. Miks Peetrus ei püüdnud oma reeturlikkust saladuses hoida? Mina tema asemel oleks ehk kirjeldanud imesid, püüdnud rõhutada oma suhet Jeesusega ning jätnud välja häbenemist väärivad seigad. Kui inimesed on ausad oma eksimuste tunnistamisel, on teistel võimalik end nende elukogemusega seostada. Haavatavus pole nõrkus, vaid tugevus. See eeldab julgust ja ausust. On hea, et evangeeliumid kirjeldavad nii jüngrite vigu kui saavutusi. Nende vaidlused, kahtlused ja nõrkused peegeldavad meie endi olemust.

Andrew Gadd (Inglismaa)

PALVE:
Issand Jeesus, andesta meie läbikukkumised. Aita meid olla Sind teenides nii vaprad kui haavatavad, nii tugevad kui ka siirad. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Ma ei karda olla haavatav.

PALVE TULIPUNKT:
ET TUNNISTAKSIME OMA VIGU

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.