Usaldus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Markuse 16:1-8

Looda Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele! (Õpetussõnad 3:5)

Kristuse surnuist ülestõusmise lugu Markuse evangeeliumis pani mind mõtlema. See algab kirjeldusega sellest, kuidas Maarja Magdaleena, Jaakobuse ema Maarja ja Saloome tulid hauale Jeesuse surnukeha salvima. Nad muretsesid kivi pärast, mis tuli hauakambri ukse eest ära veeretada, kuid tulid kahtlustele vaatamata kohale. Nii said neist esimesed ülestõusmise tunnistajad, kel oli eesõigus see imeline sõnum teistele viia. Pean tunnistama, et olen vahel jätnud Jumala korraldusi täitmata, sest olen kartnud ületamatuid takistusi. Kui paljudest õnnistustest olen usupuuduse tõttu ilma jäänud? Aastaid tagasi pidin kodulinnast lahkuma, et alustada teenimistööd teises osariigis. Sõbrad saatsid mind teele loosungiga: “Jumala tahe ei juhi meid kunagi sinna, kus tema arm ei suudaks meid hoida”. Need sõnad ja hauale kiirustavate naiste eeskuju julgustavad mind järgnema Jumala kutsele, kahtlustele ja ebakindlusele vaatamata.

Lisa Stackpole (Wisconsin, USA)

PALVE:
Taevane Isa, aita usaldada enam Sinu juhtimist kui enese tarkust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Usaldan kõiges Jumala abi.

PALVE TULIPUNKT:
ET USALDAKSIME JUMALAT

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.