Kannatlikkus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 2:1-11

Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama? (Roomlastele 2:4)

Olen hakanud mõtlema Jumala kannatlikkusele minu suhtes. Minu hoole all on nooruk, kellele vanemad ei suuda haridust anda. Kuigi tema haridustee sõltub minust, käitus ta sedavõrd hoolimatult, et pidasin juba plaani tema toetamine lõpetada. Ühel päeval Piiblit lugedes sattusin kirjakohale, mis räägib Jumala heldusest. Kui palju kordi olen Jumalat alt vedanud, kuid ta pole mind hüljanud! Mõistsin, et õige oleks kohelda toda noort inimest samal viisil – kannatlikkuse ja heldusega. Kui meid provotseeritakse, siis kaldume kannatust kaotama ja samaga vastama. Siis on õige meenutada meie Issanda kannatlikkust ja vastata viisil, mis toob rahu ja lepituse.

Enid Adah Nyinomujuni (Dar es Salaam, Tansaania)

PALVE:
Armas Jeesus, aita meid olla kannatlikud ja heatahtlikud ning anna julgust järgida Sind igal päeval. Palvetagem Jeesuse eeskujul: „Isa! Pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu! Meie igapäevast leiba anna meile päevast päeva, ja anna meile andeks meie patud, sest meiegi anname andeks igaühele, kes on meile võlgu! Ja ära lase meid sattuda kiusatusse!” (Lk 11:2-4) Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Rahulik vastus vaigistab raevu, aga haavav sõna õhutab viha. (Õp 15:1)

PALVE TULIPUNKT:
KERGESTI ÄRRITUVAD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.