Järjekindlus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Luuka 13:31-35

Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohveteid ja viskad kividega surnuks need, kes su juurde on läkitatud! Kui palju kordi olen ma tahtnud su lapsi koguda, otsekui kana kogub oma pesakonna tiibade alla, ent teie ei ole tahtnud! (Matteuse 23:37)

Noore kristlasena otsustasin maailma paremaks muuta. Töötasin meditsiini valdkonnas, seejärel lastekaitses ja viimaks sai minust ordineeritud vaimulik. Nüüd, mil mu vanus läheneb üheksakümnele, pean kahjuks tõdema, et Jumala riigist on meie ühiskond veel kaugel. Covidi pandeemia tõi esile palju ebaõiglust, valitseb sõjahirm, demokraatia mõju väheneb ja toimub üldine inimlikkuse allakäik. Samad tunded olid Jeesusel, kes vaatas armastatud Jeruusalemmale. Ta kuulis hoiatusi ja mõistis varitsevat surmaohtu, kuid jätkas oma missiooni. Jeesus on mulle eeskujuks oma julguse ja järjekindlusega. Tema annab lootust näha muutusi minu lähedaste eludes. Minu igapäevane palve on, et mul jätkuks jõudu ja julgust Jumala armastust ligimestele jagada.

Judy Thomas (Maryland, USA)

PALVE:
Püha Jumal, hoia meid oma tiibade varjus, kui jagame maailmas Sinu armastust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Jeesus on mu teejuht.

PALVE TULIPUNKT:
MISSIOONIGA INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.