Püsivus

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Roomlastele 12:9-15

Olge rõõmsad lootuses, vastupidavad viletsuses, püsivad palves! (Roomlastele 12:12)

Pärast keskkooli lõpetamist ei suutnud ma täita ülikooli astumise nõudeid ja olin sunnitud töökohta otsima. Üks sugulane kutsus mind linna, kus olid suurem valik ja paremad palgad. Kuud möödusid, aga tööd ei õnnestunud leida. Elasin sugulase juures, kus olid viletsad elutingimused ja vahel ei jätkunud toitu. Peagi haaras mind pahameel ja enesehaletsus. Pöördusin palves Jumala poole, et mul jätkuks selles olukorras kannatlikkust ja lootust. See polnud lihtne, aga ma ei lasknud kahtlustel endast jagu saada. Poolteist aastat hiljem leidsin tööd ehitajana, seejärel autojuhina ja viimaks töödejuhataja. Seejärel avanes mul võimalus haridusteed jätkata. See kogemus õpetas mulle, kui oluline on olla rõõmus lootuses, vastupidav viletsuses ja püsiv palves!

Paul Kurpengmund Anda (Paapua Uus-Guinea)

PALVE:
Issand Jeesus, anna meile kannatlikkust raskustes ja aita meeles pidada Sinu ustavust. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Olen püsivalt palves.

PALVE TULIPUNKT:
KODUTUD INIMESED

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.