Ligipääs Jumalale

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Heebrealastele 4:12-16

…kelle sees usu läbi temasse on meil julgus ja usaldav ligipääs Jumalale. (Efeslastele 3:12)

Vihmasadu oli kestnud kolm päeva ning kogu meie piirkond oli üle ujutatud. Ojad tõusid üle kallaste, maanteed olid vee all ja aiad täis muda. Paljud tänavad olid tõkete ja keelumärkidega suletud ning autod pidid kasutada ümbersõite. Mul tuli jõuda kiirteele, kuid olin tõkete tõttu sunnitud ümber pöörama ja teist teed kasutama. Selline aegavõttev tiirutamine tekitas masendust ja ma klammerdusin rooli külge. Korraga mõistsin, et on minu valida, kas lasta pahameelel endast võitu saada või palvetada oma hingerahu pärast. Teadsin, et palved kõrvaldavad kõik takistused ja avavad ligipääsu Jumala armu juurde. Jeesus Kristus on tee Jumala juurde (Jh 14:6) ja tema kaudu saame tulla julgusega aujärje ette (Hb 4:16). Jumal ei püstita kunagi teetõkkeid. Leiame temaga osaduse palvete, Pühakirja, kristliku muusika, jumalateenistuse ja teenimistöö kaudu. Jumal võtab vastu kõik, kes lähenevad talle siira südamega.

Nancy Kay Grace (Arkansas, USA)

PALVE:
Armas Issand, täname teadmise eest, et oled alati meiega. Aamen.

PÄEVA MÕTISKLUS:
Palve läbi on mul alati ligipääs Jumalale.

PALVE TULIPUNKT:
NEED, KEDA ÄHVARDAB ÜLEUJUTUS

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.