Eestpalve

JAGA FACEBOOKIS

Lugege Efeslastele 6:18-20

Ma kutsun siis üles anuma, palvetama, tegema eestpalveid ja tänupalveid kõigi inimeste eest. (1. Timoteose 2:1)

Hiljuti käisime kiirtoitu ostmas ja meid teenindas naine, kel oli kaelas naeltest kujundatud rist. Viitasin sellele meie põgusas vestluses ja naine tunnistas, et on juba kaks aastat narkosõltuvusest vaba. See rist meenutas talle Jumala pidevat ligiolu. Olin talle tunnistuse eest tänulik ja rääkisin, et palvetan iga päev just sõltuvusest paranejate eest. Seega olin ka tema eest sama päeva hommikul palvetanud ja teen seda ka edaspidi. Ta naeratas ja ma mõistsin, et Jumal oli meie kohtumise korraldanud. Minu palved said korraga konkreetse sisu. Paulus julgustab oma kirjas efeslastele palvetama mitmel viisil kõigi inimeste eest. See on üks võimalus ilmutada ligimesearmastust ja toetada kaasusklikke.

Michael Gooch (Põhja-Carolina, USA)

PALVE:
Armas Issand, anna sõltuvustest paranejatele jõudu elada vabana alkoholist ja narkootikumidest. Täida meid kaastundega, kui palume: “Meie Isa, kes sa oled taevas! Pühitsetud olgu sinu nimi! Sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal! Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev! Ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele! Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast! [Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.] (Mt 6:9-13)

PÄEVA MÕTISKLUS:
Palvetan täna abivajajate eest.

PALVE TULIPUNKT:
SÕLTUVUSTEST PARANEJAD

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.