Arhiiv 2023

Jaanuar
01. Muutused
02. Varjupaik
03. Avatud uks
04. Eeskuju
05. Armastuse valgus
06. Jumala hääl
07. Üksmeel
08. Pettumused
09. Ususammud
10. Valmisolek õppimiseks
11. Jumala juhtimine
12. Usaldus
13. Igavene elu
14. Ootamine
15. Ligimesearmastus
16. Ummiktee
17. Immaanuel
18. Eriline paik
19. Alandlikkus
20. Palve
21. Jumala ustavus
22. Tõelised sõbrad
23. Väljakutsed
24. Elukestev õpe
25. Suhted
26. Lohutus
27. Häälestamine
28. Fookus
29. Teenimine
30. Tõde vabastab
31. Jalajäljed
Veebruar
01. Tõotused
02. Tõeline valgus
03. Matkakepp
04. Raske koorem
05. Looja eesmärk
06. Tervendamine
07. Ootus
08. Identiteet
09. Risti valgus
10. Kingitus
11. Psalmid
12. Jumala arm
13. Julgustuse Jumal
14. Vabadus
15. Mured
16. Ülesmäge
17. Väljapääs
18. Jumala armastus
19. Puhkus
20. Püsivus
21. Hiiglased
22. Uus algus
23. Kogukond
24. Jumala sõna
25. Pärl
26. PAASTUAJA ESIMENE PÜHAPÄEV
27. Hea Karjane
28. Tänu
Märts
01. Palvevastused
02. Uuenemine
03. Lohutaja
04. Õiglane Jumal
05. Paastuaja teine pühapäev
06. Tõelised väärtused
07. Ärkamine
08. Ustavus
09. Koos Jumalaga
10. Lapseusk
11. Hea sõnum
12. Paastuaja kolmas pühapäev
13. Heldus
14. Jumala kaitse
15. Teenimine
16. Lapseõigus
17. Ettehooldus
18. Jumal päästab
19. Paastuaja neljas pühapäev
20. Usujõud
21. Jumala ligiolu
22. Murdumine
23. Kutsumus
24. Jumala tahe
25. Julgustus
26. Paastuaja viies pühapäev
27. Tänulikkus
28. Ma suudan kõike
29. Kadunud ja leitud
30. Kutse
31. Kes sa oled?
Aprill
01. Märgutuled
02. Palmipuudepüha
03. Rõõm Issandas
04. Kuulmine
05. Lootus
06. Suur Neljapäev
07. Suur Reede
08. Usaldus
09. Ülestõusmispüha
10. Hind
11. Andestus
12. Väljakutse
13. Kerge koorem
14. Ära karda!
15. Kuulumine
16. Emmause tee
17. Koostöö
18. Jumala plaan
19. Varjupaik
20. Juured
21. Kuulamine
22. Mõtteviis
23. Jõud teenimiseks
24. Torm
25. Sool
26. Lein
27. Suur plaan
28. Varjatud panus
29. Lunastatud
30. Õhtusöök
Mai
01. Kalju
02. Lootus
03. Kindel tugi
04. Lapseusk
05. Emotsioonid
06. Vaiksed hetked
07. Vari
08. Kuulutus
09. Mets
10. Eesmärk
11. Auhind
12. Suur plaan
13. Jumala abi
14. Eeskuju
15. Potissepp
16. Jumala hääl
17. Vajalik varustus
18. Paranemine
19. Tugev alus
20. Usujulgus
21. Vabadus Kristuses
22. Hingamine
23. Uus elu
24. Tõeline väärtus
25. Elumuutused
26. Jumala armastus
27. Kogukond
28. Lohutaja
29. Torm
30. Julgustus
31. Tänulikkus
Juuni
01. Lõpetatud töö
02. Tähendamissõna
03. Usus kasvamine
04. Jumala ajad
05. Välimus ja olemus
06. Kristuse järgimine
07. Tarkus
08. Jumala armastus
09. Lahkus
10. Sinepiiva
11. Ümbritsetud heldusest
12. Võit
13. Hingamine
14. Jumala sõna
15. Teenimine
16. Pagas
17. Jumala rahu
18. Pärand
19. Lõpplahendus
20. Kaleidoskoop
21. Jumala headus
22. Abikäsi
23. Uus loodu
24. Ligimesed
25. Hoiatus
26. Jumala annid
27. Kaotus
28. Eestpalved
29. Valvur
30. Usuelu
Juuli
01. Kõrb
02. Lähedus
03. Usaldus
04. Eluvesi
05. Märguanne
06. Õige tee
07. Õppetund
08. Jumala ligiolu
09. Kohtumine
10. Rahulik uni
11. Nutulaul
12. Vaikusehetk
13. Väikesed teod
14. Looming
15. Perspektiiv
16. Teerada
17. Jumala rahu
18. Jumala aeg
19. Meie väärtus
20. Õpetaja
21. Karjane
22. Meie lootus
23. Meie panus
24. Elutormid
25. Eestpalved
26. Kaotus
27. Osadus
28. Usukindlus
29. Koos Jumalaga
30. Eriarvamused
31. Kevadekuulutajad
August
01. Laul sõbrale
02. Kuulamine
03. Veeuputus
04. Andestus
05. Petlik välimus
06. Usaldus
07. Vaimulik tugevus
08. Küsimused
09. Kogukond
10. Alati meiega
11. Teekond tippu
12. Kohtumine
13. Mõistmine
14. Lootus
15. Palved
16. Tähendused
17. Kannatlikkus
18. Abikäsi
19. Päevhaaval
20. Jumala tõotused
21. Julgustus
22. Jagamine
23. Koostöö
24. Tõelised väärtused
25. Teenimine
26. Meenutus
27. Lootus
28. Kristuse Ihu
29. Kutsumus
30. Haavatavus
31. Õige aeg
September
01. Jumala sõna
02. Usaldus
03. Aeg
04. Hommikune laul
05. Vormimine
06. Takistused
07. Tulekahju
08. Ootamatu abi
09. Tavalised inimesed
10. Jumala majapidajad
11. Kohtumine Kristusega
12. Osadus
13. Jumala tõotused
14. Laulmine
15. Valikud
16. Palve
17. Jumala armastus
18. Väljakutsed
19. Erinevused
20. Valgus
21. Sillad
22. Eluraskused
23. Meie õnnistused
24. Eluleib
25. Jumala looming
26. Rahu
27. Kohustused
28. Manna
29. Koos Jumalaga
30. Jumala imed
Oktoober
01. Linnud
02. Tänulikkus
03. Hirmud
04. Küsimused
05. Uus algus
06. Kiri
07. Uus laul
08. Andmine
09. Öine kõnelus
10. Teenimine
11. Halastus
12. Mälu
13. Kohtumine
14. Puhkus
15. Lootus
16. Koormad
17. Tagasi koju
18. Jumal kuuleb
19. Elutee
20. Jumala käsi
21. Hommik
22. Vaikimine
23. Isa hoolitsus
24. Lohutus
25. Uuendus
26. Julgustus
27. Karjase hääl
28. Väljakutse
29. Aed
30. Kärestik
31. Jumala armastus
November
01. Õhtupalve
02. Õigel kursil
03. Tunnustähed
04. Jumala arm
05. Viljad
06. Sõnatu palve
07. Jumala plaan
08. Rõõm Jumalas
09. Hingerahu
10. Külalislahkus
11. Ohver
12. Tähendus
13. Helded andjad
14. Jumala ligiolu
15. Inimese väärtus
16. Teenimine
17. Suhe Jumalaga
18. Ehitus
19. Taevane Isa
20. Kiri
21. Aednik
22. Ülistus
23. Tänulikkus
24. Õigel kursil
25. Ususamm
26. Heldus
27. Meie sisu
28. Jumala rahu
29. Kristuse Ihu
30. Jumala hool
Detsember
01. Julgus tegutseda
02. Vabadus
03. ADVENDIAJA ESIMENE PÜHAPÄEV
04. Eriline aeg
05. Usk
06. Tehkem ruumi Kristusele!
07. uus algus
08. Palve
09. Jumala looming
10. Advendiaja teine pühapäev
11. Taevane Isa
12. Küllus
13. Kes vajab jõule?
14. Jumala abi
15. Lootus
16. Jeesuse eeskuju
17. Advendiaja kolmas pühapäev
18. Püsivus
19. Ülistus
20. Kingitus
21. Kompass
22. Palve vägi
23. Valgus
24. Advendiaja neljas pühapäev
25. Jõulupüha
26. Jõulurõõm
27. Vastutus
28. Roosipõõsas
29. Arm
30. Hea sõnum
31. Tulevik

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.