Arhiiv 2022

Jaanuar
01. Väärtuslik aeg
02. Märkamine
03. Täiuslik armastus
04. Usaldus
05. Tänulikkus
06. Kolmekuningapäev
07. Usujõud
08. Väike panus
09. Kasvamine
10. Meie väärtus
11. Õppides Jumalat tundma
12. Uus nimi
13. Vaimulik toit
14. Jeesuse pilk
15. Õppimine
16. Sõnum
17. Tähed
18. Sõnakuulelikkus
19. Suuremeelsus
20. Torm
21. Elav vesi
22. Jumala arm
23. Heldus
24. Parim koht
25. Südame seisund
26. Lohutus
27. Usaldus
28. Sõna vägi
29. Jumala ajastus
30. Jumala hääl
31. Rõõm
Veebruar
01. Udu
02. Ülistus
03. Ligimene
04. Muutused
05. Lõpmatus
06. Kahtlused
07. Lahendus
08. Lähedus
09. Teeniv armastus
10. Tähistaevas
11. Läkita mind!
12. Uus elu
13. Jumala rahu
14. Valentinipäev
15. Kristuse meelsus
16. Osadus
17. Andestus
18. Lootus
19. Eeskujud
20. Ususamm
21. Jumalik hool
22. Kotkas
23. Ooteruum
24. Elutormid
25. Jõuallikas
26. Jumala laps
27. Meie erilisus
28. Väljakutse
Märts
01. Julgus
02. Palverännak
03. Inglid
04. Külvamine
05. Hea Karjane
06. Karikas
07. Jumala armastus
08. Liblikas
09. Palved
10. Julgus paluda
11. Jumala pilk
12. Ühtsus
13. Jumala lähedus
14. Vesi ja seep
15. Tõhus relv
16. Elumuutused
17. Aroom
18. Parandamine
19. Teenimine
20. Uus algus
21. Vaesus ja rikkus
22. Jumala plaan
23. Usutee
24. Palvevastus
25. Julgustus
26. Õppimine
27. Üllatus
28. Meie väärtused
29. Nägemine
30. Jumala ajad
31. Andmine
Aprill
01. Jumala looming
02. Palvejõud
03. Ülistus
04. Usujulgus
05. Seemned
06. Andestus
07. Tiivad
08. Torm
09. Jumala rahu
10. Rahuvürst
11. Jumala hääl
12. Mina Olen
13. Kindlameelsus
14. Jumala teed
15. Katsumus
16. Tühi haud
17. Risti tähendus
18. Ära karda!
19. Valgus
20. Tunnistus
21. Usaldus
22. Jumala riik
23. Värvid
24. Tunded
25. Jumala au
26. Usaldus
27. Uus algus
28. Osadus
29. Tõotused
30. Ootused
Mai
01. Peegeldus
02. Palve
03. Eluruum
04. Kiusatus
05. Rahu
06. Meeleuuendus
07. Usaldus
08. Usuhoone
09. Kannatused
10. Head teod
11. Rõõm
12. Uus elu
13. Hundid ja lambad
14. Usujõud
15. Teerada
16. Lohutaja
17. Identiteet
18. Fookus
19. Õige tee
20. Naabrid
21. Vikerkaar
22. Jumala plaan
23. Tervislik toit
24. Õnnistused
25. Koostöö
26. Jumala riik
27. Eluraskused
28. Taavet ja Koljat
29. Uus algus
30. Jumala sõna
31. Kiusatused
Juuni
01. Varjupaik
02. Ohver
03. Tänulikkus
04. Tasakaal
05. Sõnum
06. Kristuse järgimine
07. Varblased
08. Lootus
09. Nimekiri
10. Eelarvamused
11. Laen
12. Katsumus
13. Kristuse kuju
14. Ära karda!
15. Tunnustus
16. Arm ja andestus
17. Osadus
18. Usaldus
19. Lähedus
20. Tunnistus
21. Sõnatu palve
22. Õnnistused
23. Otsus uskuda
24. Tunnustus
25. Kannatlikkus
26. Loomine
27. Teekond
28. Olge rõõmsad!
29. Elujõud
30. Vajadused
Juuli
01. Istandus
02. Linnulaul
03. Hingamispäev
04. Kodust kaugel
05. Jumala armastus
06. Igapäevane misjon
07. Mured
08. Juhend
09. Lapseusk
10. Jumala sõna
11. Usaldus
12. Tänulaul
13. Ootus
14. Kingitus
15. Tolm
16. Head inimesed
17. Õige tõuseb üles
18. Jumala looming
19. Tugev alus
20. Andestus
21. Jumala plaan
22. Vastupidavus
23. Usk ja teod
24. Lein
25. Parim, mis meil on
26. Palvevastused
27. Jumala ligiolek
28. Viha
29. Kristuse Ihu
30. Sünnilugu
31. Jumala abi
August
01. Looja
02. OLULINE PANUS
03. Tänulikkus
04. Jäljed
05. Õigel rajal
06. Halastus
07. Eeskuju
08. Teekaart
09. Ususamm
10. Üleminekud
11. Kuulutus
12. Usaldus
13. Usujõud
14. Väljakutse
15. Jumala sõna
16. Julgustavad sõnumid
17. Teenimine
18. Ohver
19. Vihm ja päike
20. Sõrmejäljed
21. Eestpalve
22. Taeva linnud
23. Varjupaik
24. Vastukaja
25. Lihtsad otsused
26. Valikud
27. Põdrakanep
28. Tegus armastus
29. Varblase hind
30. Kõrbeteekond
31. Meie identiteet
September
01. Tee head!
02. Varjupaik
03. Parim paik
04. Järvel
05. Elav vesi
06. Usaldus
07. Osadus
08. Jumal aitab
09. Tulevik
10. Meie osa
11. Lootus
12. Jumala heldus
13. Palves ühendatud
14. Kaotus
15. Ühenduses peitub jõud
16. Meenutused
17. Jumala annid
18. Tugevus nõtruses
19. Jagamine
20. Pisarad
21. Hea osa
22. Tervenemine
23. Jumala rahu
24. Elumuutused
25. Jumala ettehooldus
26. Rahu
27. Eesõigus palvetada
28. Kristuse eeskuju
29. Sõnum
30. Lilled
Oktoober
01. Eesmärgid
02. Armulaud
03. Kriis
04. Heategu
05. Minevik
06. Mured
07. Misjon
08. Kasvamine
09. Ustavus
10. JUmala hääl
11. Elupaik
12. Meie panus
13. Lootus
14. Meie kaitse
15. Võidujooks
16. Andestus
17. Eriline aeg
18. Tõeline ilu
19. Hea vili
20. Jumala plaan
21. Lein
22. Julgustus
23. Kristuse Ihu
24. Jumala töö
25. Uus elu
26. Puuduv osa
27. Ühine keel
28. Arm
29. Vaimulik kasv
30. Väljapääs
31. Kevad
November
01. Tunnistajad
02. Elukestev teenimine
03. Andestus
04. Pelgupaik
05. Elujõud
06. Looming
07. Rõõmus kohtumine
08. Tingimusteta armastus
09. Sõna meie südames
10. Headus
11. Halastus
12. Uus võimalus
13. Ootamatud õnnistused
14. Inimese väärtus
15. Eriolukord
16. Ühine kasu
17. Hea Karjane
18. Meie usk
19. Makstud
20. Tunded
21. Jumala ustavus
22. Ususeemned
23. Kaastunne
24. Tänulikkus
25. Tervenemine
26. Torm
27. Advendiaja esimene pühapäev
28. Ühendus
29. Heategu
30. Elav leib
Detsember
01. Pimestatud
02. Jumala arm
03. Jumala armastus
04. Advendiaja teine pühapäev
05. Jumala ligiolu
06. Lootus
07. Eeskuju
08. Ootamatuses
09. Linnumaja
10. Külaline
11. Advendiaja kolmas pühapäev
12. Eluleib
13. Lohutus
14. Hea sõnum
15. Tegus usk
16. Lihtne kiri
17. Õnnistuse pärand
18. Advendiaja neljas pühapäev
19. Andestav Jumal
20. Kristuse jalge juures
21. Kohalolu
22. Andmise rõõm
23. Päike
24. Jumal on meiega
25. Jõulupüha
26. Altar
27. Tasakaal
28. Jumala looming
29. Kaastunne
30. Kaitsekilp
31. Julgustus

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.