Arhiiv 2020

Jaanuar
01. Aeg voolab
02. Jumala armastus
03. Kutse
04. Jumala ustavus
05. Heldus
06. Maailma valgus
07. Lahendus
08. Jumala laps
09. Elav vesi
10. Jumala rahu
11. Leitud!
12. Kohtumine
13. Jumala riik
14. Jumala armastus
15. Palve
16. Elujõud
17. Meeskond
18. Väike pilv
19. Jumala abi
20. Vastupidavus
21. Unustamine
22. Tõeline sõprus
23. Uued võimalused
24. Meie võitlus
25. Ülistus
26. Palvesoov
27. Jumala abi
28. Jagamine
29. Õpetajad
30. Tuulekell
31. Vikerkaar
Veebruar
01. Teekond
02. Kogudus
03. Jumala rahu
04. Lootus
05. Kaastunne
06. Palvepaik
07. Kiituslaulud
08. Usukangelased
09. Usuleek
10. Elutormid
11. Hea Karjane
12. Ühine pärand
13. Kaotus ja õnnistus
14. Halastus
15. Julgustus
16. Unenägu
17. Usukindlus
18. Palvevastused
19. Õige küsimus
20. Käsitöö
21. Valik
22. Igavene lootus
23. Homne päev
24. Kingapael
25. Jumala armastus
26. Jumala looming
27. Julgus paluda
28. Abi ülevalt
29. Tänulikkus
Märts
01. Päeva algus
02. Palve
03. Kahetsus ja andestus
04. Ootus
05. Usujõud
06. Sillad
07. Kotkad
08. Kaotus
09. Taevatähed
10. Otsides ja oodates
11. Aednik
12. Usust õigeks
13. Külaline
14. Jumala armastus
15. Tundmatu tee
16. Jumala abi
17. Abivalmidus
18. Usk ja kahtlused
19. Elukaar
20. Jumala lähedus
21. Viljad
22. Kaotusevalu
23. Prioriteedid
24. Märguanne
25. Kaardid
26. Jumala teed
27. Kohustus
28. Sõjatsoon
29. Igavene lootus
30. Pilveke
31. Turvapaik
Aprill
01. Ülesanne
02. Usaldus
03. Orhidee
04. Puusepp
05. Õnnistus
06. Lootus ja lohutus
07. Vanadus
08. Eeskuju
09. Kannatlikkus
10. Lapseusk
11. Lootus
12. Roosipõõsas
13. Kadunud ja leitud
14. Issanda nimel
15. Armid
16. Turbulents
17. Usukindlus
18. Kingitus
19. Ülestõusnu
20. Taastamine
21. Vaikusehetk
22. Otsustavus
23. Palve
24. Diagnoos
25. Kodutee
26. Kindel usk
27. Võidujooks
28. Paranemine
29. Nägemine
30. Vanus
Mai
01. Üle ootuste
02. Armuaeg
03. Kõrbes
04. Heategu
05. Hingerahu
06. Väljakutse
07. Mesilased
08. Valitud
09. Lootus
10. Kojuminek
11. Osadus
12. Usaldus
13. Palvevägi
14. Valmis tunnistama
15. Elumuutus
16. Kaotus
17. Mägi
18. Viljad
19. Vaikus
20. Missioon
21. Igaüks on oluline
22. Julgustus
23. Jumala armastus
24. Kuuluvus
25. Tagasitulek
26. Kodupaik
27. Meelemuutus
28. Usk ja lootus
29. Eneseuhkus
30. Kasvatus
31. Ligimesearmastus
Juuni
01. Jumala sõna
02. Kõrge hind
03. Sõnad ja teod
04. Loobumine
05. Õige tee
06. Kannatus ja rõõm
07. Sõna vägi
08. Teenides Issandat
09. Usaldus
10. Andestus
11. Kaastunne
12. Vaateväli
13. Täiuslik armastus
14. Kadunud ja leitud
15. Kohtumised
16. Arvud
17. Meie palved
18. Julgustus
19. Jumala tõotus
20. Lein
21. Pirnipuu
22. Kaastunne
23. Palve
24. Läkitus
25. Talendid
26. Julgustus
27. Lootus
28. Valik
29. Kaaskiri
30. Appihüüd
Juuli
01. Käekiri
02. Jumala armastus
03. Teeme ära
04. Heldus
05. Meie vajadused
06. Jumala ligiolu
07. Rõõm
08. Käsk
09. Savinõu
10. Külaskäik
11. Rahu ja lohutus
12. Usaldus
13. Jumala abi
14. Linnusulg
15. Isikupära
16. Abivalmidus
17. Rahulik uni
18. Kristlik pärand
19. Andestus
20. Naeratus
21. Palve
22. Pühendumine
23. Valmisolek teenida
24. Tõotused
25. Uus algus
26. Kasvamine
27. Tänulikkus
28. Vajadused
29. Lõhn ja maitse
30. Usk ja nägemine
31. Mis on armastus?
August
01. Jumala rahu
02. Kaastunne
03. Tänulaul
04. Koormad
05. Eestpalved
06. Elutormid
07. Jumala au
08. Rahutegijad
09. Erinevad annid
10. Jumala abi
11. Vennad
12. Ootamine
13. Sisemine inimene
14. Palved ja usk
15. Elumuutused
16. Kutse
17. Kindel usk
18. Rahu ja tänu
19. Hea sõnum
20. Uus elu
21. Kohtumine
22. Jumala valgus
23. Tunnistus
24. Väärtused
25. Talendid
26. Leppimine
27. Võidujooks
28. Väljakutsed
29. Jumala käed
30. Lootus
31. Jumala kätetöö
September
01. Jõud ülevalt
02. Tingimusteta armastus
03. Rahupaik
04. Väike panus
05. Jumala ligiolu
06. Hingerahu
07. Kristlik elu
08. Rajamärgid
09. Koos Jumalaga
10. Jumala valgus
11. Suuremeelsus
12. Lohutus
13. Vanaema usk
14. Kutse
15. Soov teenida
16. Elumuutused
17. Ustav teener
18. Usaldus
19. Jumala looming
20. Julgustus
21. Palve
22. Usujulgus
23. Vaimulik janu
24. Kaja
25. Jumalakartus
26. Jagamine
27. Koor
28. Lootus
29. Puhkepaus
30. Märgid
Oktoober
01. Muudetud elu
02. Vabanemine
03. Märkamine
04. Lauaosadus
05. Kindel usk
06. Halastus
07. Kalasaak
08. Jumala sõna mõju
09. Tuul ja lained
10. Elujõud
11. Võtmesalmid
12. Tunnistus
13. Ootus
14. Kuulates südamega
15. Palve ja töö
16. Ususamm
17. Õige tempo
18. Tõeline sõprus
19. Valgus
20. Võidujooks
21. Muredest vabaks
22. Heldus
23. Jumala abi
24. Ustavus
25. Eesmärk
26. Tõeline vabadus
27. Lein
28. Saada mind
29. Sõprus
30. Eriline koht
31. Tänulikkus
November
01. Jumala looming
02. Uus võimalus
03. Üksindus
04. Vaimulikud tööriistad
05. Eluandev vesi
06. Vabanemine
07. Kristlik teenimine
08. Armastuse vägi
09. Vabaks koormatest
10. Jumala tõotused
11. Eestpalved
12. Jumala abi
13. Tugevad juured
14. Leivad ja kalad
15. Jumala kätetöö
16. Igaühe panus
17. Alandlikkus
18. Tänukaart
19. Vaimulik kasvamine
20. Teejuht
21. Andestus
22. Kasvamine
23. Tunnustus
24. Jumala lapsed
25. Päevatee
26. Tänulikkus
27. Jõuallikas
28. Jumala abi
29. Murtud inimesed
30. Suuremeelsus
Detsember
01. Hüatsint
02. Tugev alus
03. Südametundja
04. Märguanne
05. Puhkus
06. Kristuse Ihu
07. Usu alus
08. Appihüüd
09. Sisemine uuenemine
10. Päikesetõus
11. Julgustus
12. Tunnistus
13. Jõulurõõm
14. Astjad
15. Kuulates Jumalat
16. Eluvesi
17. Immaanuel
18. Pöördepunkt
19. Vabaks muredest
20. Kingitus
21. Koostöö
22. Aeg Jumalale
23. Igapäevane õnnistus
24. Jõuluime
25. Jõulurõõm
26. Pelgupaik
27. Palve
28. Tõeline olemus
29. Valik
30. Looja sõnum
31. Alati meiega

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.