Arhiiv 2021

Jaanuar
01. Sahtel
02. Usujõud
03. Jumal kuuleb
04. Õnnistused
05. Kohtumine Jumalaga
06. Jumala tahe
07. Rahulik uni
08. Teejuht
09. Jumal hoolitseb
10. Jumala kutse
11. Palvekäed
12. Koputus uksele
13. Jumala plaan
14. Liblikas
15. Väljapääs
16. Münt
17. Lootus
18. Palve
19. Viljad
20. Tunnistus
21. Elutee
22. Aeg
23. Palvevastused
24. Pääsemine
25. Abi ülevalt
26. Hea sõnum
27. Tõotused
28. Külalislahkus
29. Usaldus
30. Eeskuju
31. Tunnustus
Veebruar
01. Võitlused
02. Valgus
03. Kaastunne
04. Jumala hääl
05. Armastage üksteist
06. Kannatlikkus
07. Kristuse käsk
08. Olulised sõnad
09. Issand on hea
10. Märkamine
11. Halastus
12. Palvejõud
13. Vajalik abi
14. Ususeemned
15. Salasõna
16. Pärand
17. Elujõud
18. Muudetud elu
19. Ülejääk
20. Lein
21. Jumala sõna
22. Talendid
23. Hea isa
24. Perspektiiv
25. Nardisalv
26. Lohutus
27. Uus elu
28. Kuulamine
Märts
01. Otsused
02. Usujõud
03. Loobumine
04. Pisarad
05. Kaaslased
06. Lootus
07. Muistsed rajad
08. Uus algus
09. Pärand
10. Puudutus
11. Eestpalve
12. Jumala armastus
13. Sinepiivake
14. Jumala kaitse
15. Usujõud
16. Lein
17. Kaastunne
18. Parim plaan
19. Aare
20. Vabanemine
21. Juhend
22. Elu alus
23. Mosaiik
24. Usupalve
25. Abikäsi
26. Usukindlus
27. Ustavus
28. Üllatus
29. Oluline aeg
30. Julgustus
31. Rahusoov
Aprill
01. Rahu
02. Kevad
03. Õige aeg
04. Ta elab
05. Jumala hääl
06. Uus elu
07. Kristuse käsk
08. Elevandid
09. Vaimutoit
10. Päevalilled
11. Suuremeelsus
12. Vaimulik perekond
13. Innukus
14. Jumala rahu
15. Ustavus
16. Töö eesmärk
17. Arm ja halastus
18. Avatud uks
19. Õige tee
20. Kutse
21. Palvejõud
22. Labürint
23. Uussünd
24. Õnnistused
25. Tulevikulootus
26. Kannatlikkus
27. Ookean
28. Esindades Kristust
29. Hea sõnum
30. Palvevastus
Mai
01. Hea sõna
02. Kannatused
03. Hirm
04. Vaimulik tervis
05. Tunnistus
06. Mured
07. Rikkus
08. Jumala arm
09. Sõna tähendus
10. Kutse
11. Torm
12. Hoolimine
13. Lõhn
14. Identiteet
15. Mangod
16. Palve
17. Kindel usk
18. Uus jõud
19. Sõnad ja teod
20. Tunnustähed
21. Jumala au
22. Issanda päev
23. Misjonipõld
24. Tulevik
25. Tema tiibade all
26. Halastus
27. Väärtuslik aeg
28. Tunnistus
29. Kaarnad ja inglid
30. Valgus
31. Eestpalved
Juuni
01. Katkine maailm
02. Kaastunne
03. Jumala rahu
04. Looja märgid
05. Jumala armastus
06. Maastikud
07. Käepael
08. Rähn
09. Vaimutoit
10. Eriliseks loodud
11. Kindlustunne
12. Hääl
13. Head teod
14. Jumala vaim
15. Õiteaeg
16. Leivad ja kalad
17. Uni
18. Õige rada
19. Võidujooks
20. Lained
21. Julgustus
22. Abikäsi
23. Lapseusk
24. Jumala plaan
25. Koos Jumalaga
26. Hea Karjane
27. Kristuse Ihu
28. Jumala ligiolu
29. Jumala kõne
30. Usujõud
Juuli
01. Vabaduse piirid
02. Meie päevad
03. Jõud ülevalt
04. Vaimulik tervis
05. Pakend ja sisu
06. Hingeankur
07. Ootamatu osadus
08. Suvelaager
09. Teerada
10. Impeerium
11. Elumured
12. Lohutus
13. Eriline laul
14. Järjehoidja
15. Parim lahendus
16. Kadunud ja leitud
17. Tänulikkus
18. Tulekahju
19. Jumala looming
20. Lootus
21. Maa sool
22. Varjud
23. Külvajad
24. Üksindus
25. Jumala plaan
26. Jalutuskäik
27. Armastuse käsk
28. Ära vaata tagasi
29. Jumala hääl
30. Igapäevane misjon
31. Väljakutse
August
01. Usk ja teod
02. Püsivus
03. Kindel usk
04. Lühike palve
05. Jumala armastus
06. Õppetund
07. Lootus
08. Lahendus
09. Jumala tahe
10. Tugev usk
11. Lootus Jumalal
12. Jumala käsi
13. Uus elu
14. Õndsam on anda
15. Usus käimine
16. Toetuspunkt
17. Meie ligimesed
18. Õigel rajal
19. Usuteod
20. Vitraaž
21. Küsimus
22. Õige hoiak
23. Kotkad
24. Osadus
25. Valmisolek anda
26. Hoolivus
27. Jumala ajastus
28. Jumala annid
29. Rist
30. Märkamine
31. Looduse ilu
September
01. Võidukas usk
02. Jumala lapsed
03. Teerada
04. Kodugrupp
05. Olulised sõnad
06. Tõeline rõõm
07. Aarded
08. Õige hoiak
09. Jumala plaan
10. Jumala armastus
11. Jeesuse õpetus
12. Vanaema pärand
13. Jumala abi
14. Issanda heldus
15. Jumala ustavus
16. Alandlikkus
17. Tasakaal
18. Jumala juhtimine
19. Teenimine
20. Elumuutused
21. Kaarnad
22. Osadus
23. Lein
24. Aednik
25. Harjutamine
26. Õpetaja
27. Valmis teenima
28. Jumala ligiolu
29. Kuulamine
30. Palvevastus
Oktoober
01. Vajalikud juhised
02. Joonistus
03. Rännak
04. Isa pärandus
05. Ohver
06. Tavalised asjad
07. Vesi
08. Lootus
09. Eeskuju
10. Elav Jumal
11. Tähistaevas
12. Lihtne tunnistus
13. Vajalik varustus
14. Lained
15. Jumala ustavus
16. Uus jõud
17. Usk ja teod
18. Uus teenimisviis
19. Kodakondsus
20. Võrgustikud
21. Jumala aed
22. Surnud luud
23. Takistused
24. Palvekeel
25. Lootuse värvid
26. Tulevikulootus
27. Tõeline usk
28. Osaduse jõud
29. Jumala looming
30. Kalasaak
31. Kristuse jälgedes
November
01. Jumala juhtimine
02. Lillepeenar
03. Sõnad
04. Teejuht
05. Heldus
06. Pärand
07. Saadikud
08. Hea sõnum
09. Kutse
10. Väärtused
11. Jumal tõstab üles
12. Palve
13. Tingimusteta armastus
14. Palvevastus
15. Looja suurus
16. Usaldus
17. Jumala hääl
18. Jumala rahu
19. Usaldus
20. Kadunud ja leitud
21. Ootus
22. Kitsas rada
23. Jumala tahe
24. Kristuse jälgedes
25. Siiras headus
26. Julgustus
27. Julgustus
28. Advendiaja esimene pühapäev
29. Ärge muretsege!
30. Looja töö
Detsember
01. Kodust eemal
02. Vajalik energia
03. Isiklik usk
04. Lepitus
05. Advendiaja teine pühapäev
06. Märguanne
07. Lahkumine
08. Valgus
09. Jumala armastus
10. Eesmärk
11. Külalislahkus
12. Advendiaja kolmas pühapäev
13. Mängujuht
14. Küsimused
15. Ootamatu olukord
16. Vaimuviljad
17. Usk ja teod
18. Hngerahu
19. Advendiaja neljas pühapäev
20. Jumala looming
21. Juured
22. Jumala imed
23. Andestus
24. Jõululaupäev
25. Jõulupüha
26. Isa usk
27. Teeviidad
28. Jumala tahe
29. Uus elu
30. Rõõm ja kurbus
31. Paadis koos Kristusega

Otsid vanemaid postitusi? Vaata arhiivi.